fbpx
Thursday, August 4, 2022
Home / Gardening  / පුංචි ගෙවත්තේ ඖෂධ සහ පළතුරු බොන්සායි ක්‍රමයට හදමු.

පුංචි ගෙවත්තේ ඖෂධ සහ පළතුරු බොන්සායි ක්‍රමයට හදමු.

මේ දවස්වල ඔබ ගෙවතු වගාවට යොමුවෙලා ඉන්නවා. හැබැයි එළවලු පළතුරු වගා කරන්න තරම් ඔබේ ගෙවත්තේ ඉඩ නැතුව ඇති. හැබැයි සැමන් ටින්, ඉවත දමන ටයර්, ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් පළතුරු

මේ දවස්වල ඔබ ගෙවතු වගාවට යොමුවෙලා ඉන්නවා. හැබැයි එළවලු පළතුරු වගා කරන්න තරම් ඔබේ ගෙවත්තේ ඉඩ නැතුව ඇති. හැබැයි සැමන් ටින්, ඉවත දමන ටයර්, ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් පළතුරු නම් වගා කරන්න ටිකක් වත්තේ ඉඩකඩ තිබිය යුතු වෙනවා. හැබැයි මේ කියන්න ජනප්‍රිය බොන්සායි කලාවට අනුව අඩු ඉඩකඩක පළතුරු හෝ වෙනත් විශාල බෝග වර්ගයක් වගා කරගන්න ආකාරය ගැනයි.

 

සාමාන්‍යයෙන් බොන්සායි නිර්මාණය කිරීමේදී අනුගමනය කෙරෙන නීති මාලාවක් තියෙනවා.

 

 

 

– බොන්සායි ශාකයේ සමස්ථ හැඩය අසමමිතික ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ගත යුතු වෙනවා.
– ශාකයේ අතු විහිදීම ආරම්භ විය යුත්තේ ශාකයේ සම්පූර්ණ උසින් 1/3 එකක් පමන උසකින්.
– ශාකයේ පහළ සිට පළමු අත්ත දකුණට විහිදුනහොත් දෙවන අත්ත වමටත් තෙවන අත්ත පසුපසටත් විහිදිය යුතුයි. මෙම අතු පිහිටීම ශාකයේ ඉහලට යන තුරැම පවත්වාගන්නත් ඕන.
– ශාකයේ එකම ස්ථානයකින් අතු දෙකක් නොබෙදිය යුතුය.
– ශාකයේ කදෙහි හෝ අතුවල ඇදවූ තැන් පවතී නම් අතු ආරම්භ විය යුත්තේ එහි උත්තල පැත්තෙන්මයි.
– ශාකයේ පහළ සිට ඉහළට යන විට අතුවල විශකම්භය ක්‍රමයෙන් අඩුවිය යුතු අතර අතු අතර පරතරය සහ අතුවල දිග ක්‍රමයෙන් අඩුවිය යුතුයි.
– එක් එක් අතු තුලද අනු ශාකා සමග ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක ගත යුතුය.
– අනුශාකා තිරස්ව දෙපසට පමණක් විහිදිය යුතුය. එනම් ඉහලට හෝ පහලට නොවිහිදිය යුතුය.
– ශාකයේ පහළම අතු ඉහළ අතුවලට සාපේක්ෂව වැඩිපුර පහළට නැඹුරු කළ යුතුයි.
– ශාකයේ කඳ ඉහළට යන වි‍ට ක්‍රමයෙන් සිහින් වී යා යුතුයි.
– ශාකයේ මුළු පෙනුම සමබර විය යුතුයි.
– ශාකයට එක අග්‍රස්ථයක් පමණක් තිබිය යුතුයි.
– අග්‍රස්ථය තරමක් මුහුණත් දෙසට නැඹුරු විය යුතුයි.
– ශාකයට ගැලපෙන හැඩයකින් යුතු බදුනක බදුන්ගත කළ යුතුයි.

 

බොන්සායි ගස් සිටුවීමේදී එයට යොදාගන්න පස ගොඩක් වැදගත්. මොකද පස් ගසේ වර්ධනයට බලපෑම් කරනවා. ඒ වගේම ජලය ද හොඳින් අපවහනය කළ යුතු වෙනවා. මේ සඳහා යිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය අඩු පසක් යොදාගන්න. නයිට්‍රජන් වැඩිවුවහොත් ගසේ පත්‍ර විශාල වී ගසේ පෙනුමට හානි වෙන්න පුළුවන්.

 

බොන්සායි ගස් සිටුවීමට පස සකස් කරගන්නේ මෙහෙමයි.

 

 

1. වැලි 1, පස් 1, කොම්පොස්ට් + ගොම + කාබනික කොටස් ආදිය භාගයේ සිට 1 දක්වා බදුන්ගත කරන්න.
2. – පිලිස්සු මැටි වර්ග (උලු, ගඩොල්, වලං කැබලි වැනි) ඡලය උරන දිය නොවන දෑ. මේවා භාවිත කරන්නෙ තෙතමනය රැඳවීම සඳහායි.

 

– ගල් වර්ග (සොදාගිය තැන්වල වැලි වර්ග, බොරළු, කුබුරැ වැලි, තිරැවානා) පස තුල හොද වතාස්‍රයක් ඇතිකිරීම හා මුල් ගමන් කරවිමට පහසු ලිහිල් ස්වභාවයක් ඇති කිරීමට භාවිතා කරයි.
– ස්වභාවය – පස් වර්ග (රතු පස්, දුඹුරු පැහැති පස්.) තද ගතියෙන් යුතු ජලය උරන සුළු කැටමය පස්. මුල් වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා.
– දර අඟුරු (ගොම, කොම්පොස්ට්, දිරාගිය ශාක කොටස්) හානිකර දිලිර බැක්ටීරියා විනාශ කරයි, සුළු පෝෂණයක් සහ තෙතමනයද ලබාදෙයි.

 

පස සකසන සම්මත ක්‍රමය

 

– මේ සදහා 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 යන ප්‍රමාණ වලින් කම්බි දැල් පස් හලන පෙනේර සාදාගන්න.
– පස් වර්ග හැර අනෙක් ඒවා කැට සිටින පරිදි වෙන වෙනම කුඩු කරන්න. එක් එක් වර්ගය පහත පරිදි හලා ගන්න.
– 1/2 දැලෙන් හලා ඉතුරු වන පස් නැවත කුඩු කර හලා ගන්න.
– ඉතිරි ටික 1/4 දැලෙන් හලා ගන්න
– ඒවා දැන් වෙන් කර තබන්න. එය පළමු පස් තට්ටුවයි.
– 1/8, 1/16, 1/32 යන දැල්වලින් හලා ඉතුරුවන පස් වෙන්කර තබන්න.
– 1/32 දැලෙන් හැලී ඉවත්ව යන පිටි වැනි සිහින් පස් බොන්සායි සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.

 

මෙලෙස සකසා ගත් පස් කාණ්ඩ 4 ශාකයට යොදන්නේ විශාලත්වය අනුව පිලිවලින් යට සිට උඩටයි.

 

1. දැන් පැලය බඳුන්ගත කිරීම සඳහා බඳුනේ අඩියේ ඡලවහන සිදුරට පුංචි දැල් කැබැල්ලක් දමා වසන්න.
2. අඩියට 1/4 දැලෙන් හැලි ඉතුරු වූ පස් මිශ්‍රණයෙන් තට්ටුවක් බදුනේ අතුරන්න.
3. ඒ මත බඳුනකින් ඉවත් කරගත් පැලය තබන්න.
4. අනෙක් පස් විශාලත්වය අනුව පිලිවලින් තට්ටු වශයෙන් යොදන්න. අවසාන තට්ටුව 1/32 වන කුඩා පස් මිශ්‍රණයයි.
5. පැලය සෙලවෙනවානම් කම්බියක් ආධාරයෙන් පොච්චියට බදින්න.
6. මතුපිටින් පාසි පිඩලි අල්ලන්න. ඉන්පසු පරිස්සමින් ජලය ඉසින්න.
7. සති තුනක් පමණ තරමක සෙවණක් ලබාදී අව්වට හුරු කරන්න